lunes, 21 de febrero de 2011

Manteniment d'optimització de bateries industrials

L'objectiu principal del manteniment d'optimització és seleccionar la tècnica de manteniment més adecuada per cada dispositiu dintre d'un sistema per fer un estalvi econòmic.

També identifica la periodicitat en què aquesta tècnica de manteniment ha de ser portada a terme per aconseguir els requisits reglamentaris, objectius relacionats amb la seguretat, fiabilitat del dispositiu o equip, la disponibilitat i el cost. Quant aquest sistema de manteniment d'optimització és eficientment portat a terme aportarà: (1) millora de la disponibilitat del dispositiu o equip, (2) reduir el total dels costos de manteniment, (3) millora de la fiabilitat del dispositiu o equip, i (4) millora de la seguretat general del sistema.

El procés de manteniment d'optimització serà una manera efectiva de preveure, predir i corretgir les estratègies de manteniment. D'aquesta manera el nostre sistema (equip o dispositiu) passarà de ser un programa “reactiu” a ser un programa “planejat”. L'actitud d'un programa “planejat” és portar el manteniment en el mínim temps possible i on normalment és abans que el sistema falli i de forma totalment programada. En canvi el manteniment reactiu es porta a terme en el moment que falla com a resultat de falles inesperades del sistema.
Un procés d'optimització de manteniment veritable contínuament monitoritza i optimitza el programa de manteniment en questió per millorar la seva eficiència i eficàcia general.

RenoBat “experts en bateries” considera aquest punt de vital importància per això porta a terme diverses activitats per suportar la logística del procés d'optimització del manteniment:
  • Elimina requisits innecessaris.
  • Identificar la tendència de decisió errones.
  • Realització d'anàlisi de causa arrel de les fallades de components que resulta en els comportament del sistema.
  • Generació d'informes de retroalimentació de manteniment.
  • Realització d'anàlisi de manteniment predictiu.
  • Sistema de seguiment de rendiment.
  • Tendències de manteniment preventiu i manteniment correctiu de dades històriques.
  • Dur a terme la vigilància dels estudis de prova d'optimització.
  • Introduir modificacions al disseny de l'equip.
RenoBat “experts en bateries” ofereix aquest manteniment d'optimització a tota la provincia de Girona.
 Estalvia diners amb les bateries! click AQUÍ per saber com fer-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario