lunes, 21 de febrero de 2011

Introducció a les bateries

Les bateries avui en dia són un be casi indispensable ja que les fem servir en moltes aplicacions. Cada tipus de bateria té un tipus de construcció segons les propietats dels materials amb les que estan fetes. Tot i això totes tenen el mateix principi i es que transformen energia química en energia elèctrica. Un exemple de les bateries de plom àcid és que en la càrrega es desulfata la bateria i en la descàrrega es sulfata provocant així energia o bé absorvint-la.

Les bateries omplen un tant per cent molt elevat de molts dels dispositius usats avui en dia. Hi ha dos tipus de bateries, les primàries i les secundàries. Les primàries són aquelles que no es poden recarregar pel tipus de material que estan fetes, són totes aquelles que un cop utilitzades les has de llençar, per tant nosaltres ens centrarem en les secundàries de plom.

Ja fa molts anys que es construeixen i s'utilitzen bateries en molts àmbits; als automòbils, vaixells,cotxes de golf, camions, autobusos, sistemes SAI, repetidors de telefonia, grues, tractors, toros, a la medicina, camps solars, avionetes, plataformes aeres, netejadors de terra, cadires de rodes, bicicletes, carabanes, trens, cotxes petits, submarins, alplicacions militars, robots, internet i TV, generació i distribució d'energia, llums d'emergència, alimentació ininterrumpuda (bancs, etc). Els sectors on podem trobar aquestes bateries són: supermercats, aeroports, naus industrials, golfs, tallers (cotxes, de vaixells, tractors, camions avionetes,), particulars (sistemes SAI, sistemes solars), estacions de tren, campings, hospitals, ports de vaixells, empreses de telecomunicacions (internet, telefon, etc), empreses de generació i distribució d'energia, bancs, etc.

El problema és que un cop aquestes deixen de funcionar s'envien a les deixalleries per separar els components sense mirar què ha causat que hagin deixat de funcionar. Per això un diagnosis de la bateria avanç de llançar-la podria estalviar diners per l'empresari i residus per la terra. Tot i això no totes les bateries es podran recondicionar o recuperar per la seva possible reutilització i això dependrà del que li hagi passat a la bateria. Hi ha un gran percentatge, fins al 70-80 % depenen dels mètodes que es fagin servir, de que una bateria que es doni per inutilitzable, pugui allargar la seva vida útil. També es possible que una bateria que es dongui per inutilizable en una aplicació es pugui transportar en una altre on pugui funcionar sense problemes.

Fins aquest moment aquest dispendi no ha preocupat a la gent. És un tema important a considerar ja que portar-ho a terme evitaria moltes tones de materials contaminants que contenent les bateries (com ara mercuri, plom, etc) abocades al medi ambient. Per tant un manteniment de les bateries és crucial perquè tinguin un bon funcionament i puguin durar més anys. Un bon manteniment de les bateries fa que puguin fins i tot doblar la seva vida. La nostra empresa ofereix diferentes possiblitats pels clients, des d'un manteniment de la bateria, fins a un servei de desulfatació que faran que la seva bateria allargui la seva vida tot això amb corraboració de resultats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario