miércoles, 1 de junio de 2011

Seguretat al manipular una bateria de plom àcid

Com que les bateries de plom-àcid estan formades per productes químics, productes secundaris de les seves reaccions químiques, així com també circulen-hi corrents elèctriques, poden suposar un perill per a les persones que operen, fan manteniment i / o carreguen les bateries si no es té coneixement de les mesures de seguretat a seguir.

Per tant a l’hora de manipular amb bateries hem de tenir en compte els següents aspectes:
 • L'àcid sulfúric (electròlit) en les bateries és altament corrosiu. Si aquest es vessa a la roba o al cos, renti l’àrea afectada immediatament amb aigua abundant durant almenys 15 minuts. En el cas d’una esquitxada als ulls, no els tanqui, esbandeixi'ls amb aigua durant el temps ja esmentat i busqui atenció mèdica al més aviat possible.
 • Utilitzi equipament de protecció, com ara ulleres, bata, guants i botes. Procuri no posar-se els pantalons dins les botes ja que si es vessa àcid es pot formar un bassal dins d’aquestes.
 • La preparació de l’electròlit (37% d’àcid sulfúric aproximadament) pot resultar perillosa pel calor generat en el procés.És vital que l’àcid concentrat s’afegeixi a l’aigua (i no al revés) per aprofitar l’alta capacitat calorífica de l’aigua, i per evitar produir esquitxades d’àcid.
 • En el cas que es produís un vessament important d’àcid al terra mai s’ha de llançar-hi aigua al damunt, sinóabsorbir-lo amb un material absorbent que un cop impregnat d’àcid s’haurà de posar en una bossa per a residus perillosos, i no a les escombraries domiciliàries. Llavors, qualsevol traça o taca d'electròlit que pugui quedar al terra, es pot neutralitzar netejant-la mitjançant una solució de bicarbonat de sodi (125g/l d'aigua) seguida d'una esbandida final amb aigua.
 • En ambients marins, no permeti que la solució de la bateria es barregi amb aigua de mar, ja que pot produir gas clor que és verinós.
 • Sempre practiqui la bona higiene i renti's les mans després de tocar una bateria i abans de menjar. Si toca les plaques de plom d'una bateria i no es renta les mans, pot resultar exposat al plom. Els signes d'exposició al plom inclouen pèrdua de la gana, diarrea, restrenyiment amb mal de ventre, dificultats en dormir i fatiga.
 • Com que les bateries produeixen gasos inflamables, és molt important emmagatzemar i donar manteniment a les bateries en una àrea de treball ben ventilada i allunyada de fonts d'ignició. Els cigarrets, les flames o una simple espurna poden fer que la bateria exploti.
 • Utilitzi eines no conductores (envoltar-les amb cinta aïllant si cal). Eviti portar objectes metàl·lics com joies, ja que un corrent de curtcircuit pot soldar un anell o braçalet al metall i ocasionar cremades greus.
 • En el trasllat d’una bateria, cal anar en compte per evitar vessaments d'àcid. Asseguri’s que la bateria estigui ben subjecta i en posició vertical en el vehicle o equip.
 • Les bateries contenen plom en el seu interior. Per tant, quan la capacitat és major a 50Ah, el seu pes passa a ser considerable. Mai inclini l’esquena, recordi que són les seves cames i genolls les que han de realitzar l’esforç més important a l’hora d’aixecar la bateria. Una bateria sempre s'ha d'aixecar prenent-la de la base, eviti fer-ho dels borns, ja que podria danyar el segellat dels mateixos.
 • Pel mateix fet que conté plom (a més d'àcid sulfúric), al final de la seva vida útil, no es pot llençar a les escombraries domiciliàries, cal portar-la a un circuit de reciclatge o lliurar-la a qui li subministri la bateria nova.
 • En connectar les terminals d'un carregador extern a la bateria, posi sempre primer el cable vermell al born positiu i després el cable negre al born negatiu. Per desconnectar, primer tregui sempre el cable negre i després el vermell. És necessari seguir aquest ordre per evitar possibles espurnes.
 • Asseguri’s que, a l’instal·lar la bateria, la polaritat de les terminals sigui la correcta, en cas contrari, podria danyar l'equip a alimentar. Pot fer servir un analitzador o tester de bateries per comprovar-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario