miércoles, 1 de junio de 2011

Funcionament de les bateries

Sense entrar en detalls tècnics, com funcionen les bateries? Què passa quant carreguem o descarreguem una bateria? Quins efectes es repercuteixen d'aquestes càrregues? Què els hi passa a la majoria de bateries de plom àcid?
 Per entendre la nostra tecnologia primer farem una breu introducció al funcionament de les bateries i el seu funcionament.

El nostre sistema de recuperació de bateries es centra en bateries de plom àcid (ja que les altres bateries no es sulfaten) que contentent com electrolit una disolució d'àcid sulfuric i aigua desmineralitzada (destilada). Generalment estan formades per plaques fines (com les de la fotografia de l'esquerra) amb un armat de plom i antimoni que sosté el material actiu, tot i això n'hi han d'altres tipus. El material actiu en el pol positiu és peròxid de plom (color café) i plom metàlic en el pol negatiu (color gris).
Les bateria és un l'element capaç de transformar l'energia química a elèctrica. Per això, s'aprofita l'energia que s'emmagatzema en els reactius químics i a través d'un procés d'oxidació-reducció (redox) s'intercanvien electrons per produir una força electromotriu (voltatge). Durant la descàrrega en la reacció es produeix aigua i sulfat de plom. Un cop totalment descarregada les seves plaques estan totalment sulfatades i l'electrolit conté més aigua i per tant la densitat de la bateria disminueix. En el procés de càrrega és invers, així es reconstitueixen tots els components originals i així la bateria es desulfata i recupera la seva densistat. Tot i això, com que els processos a la natura no són 100% eficients, una part de l'aigua s'evaporarà, les plaques es sulfataran, es corroeran els electrodes, es perdrà electrolit, es produiran curtcircuits (a causa del moviment de plaques o de l'acumulació de sulfat) i com a conseqüència que la bateria operi a temperatures més elevades. Tot això farà que les bateries es vagin degradant naturalment o escursant la vida depenent de l'eficiència en què portem a terme aquest procés. Tot i això un estudi estadístic del “Battery Council International” el 70-80% de les bateries es subtitueixen a causa dels efectes de la sulfatació i és lògic ja que simplement per fer una descàrrega i una càrrega les bateries ja s'han començat a sulfatar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario